RundoSund

Minisim

Hos oss på RundoSund övar vi i första hand vattenvana som leder till att barnet kan leka självständigt i vattnet och därefter börjar vi leka in simsätt. Vägen till vattenvana ska vara trygg, lekfull och rolig. Vi ser till barnets behov framför prestation. Nummer ett är att få känna sig värdefull, skapa en tillitsfull relation mellan alla parter och att barnet blir sedd för den man är!

Minisim hos RundoSund

  • Max 8 barn per grupp
  • En vuxen är välkommen med barnet ned i vattnet
  • Lektionstid 30 minuter
  • Minst 33 grader i vattnet
  • Inga förkunskaper krävs
  • Minisimskurserna löper över hel termin, start i Januari och Augusti
  • Pris VT 2023:  3240:-/18ggr (v.2-21)
  • Simfria dagar Våren 2023: 4/4, 6/4, 8/4, 18/5
  • Bokning görs via hemsidan till respektive åldersgrupp, Delfinen 2-3 år och Hajen 3-4 år.


Anmälan

Simmare i våra befintliga simkurser ges alltid förtur till platserna inför nästföljande Terminsstart. Efter att de fått en chans att Vidareanmäla sig släpps sedan de kvarstående platserna här på hemsidan, även Nya deltagare välkomnas då att boka en plats! Kursschemat med aktuell platstillgång och bokningsmöjlighet hittar ni under respektive kursnivå.


** Minisimmets Vårtermin 2023 blir tråkigt nog den sista terminen som kan erbjudas hos oss på RundoSund.
Mer info om detta går att läsa under Aktuell Kundinfo via
denna länk!

 

Vattenvana och simkunnighet

Simkunnig är man enligt Svenska Livräddningssällskapet när: ”man kan falla i från kanten, få huvudet under vatten och därefter simma 200 meter, varav 50 på rygg”. Sedan 2011 även ett lärandemål i åk 5. Men att lära barn vattenvana och säkerhet kan påbörjas långt tidigare.

För att självständigt kunna utöva lekar och rörelse i vatten behöver man vattenvana. Vattenvana innebär bl.a. att obehindrat kunna vara under vattnet. Att kunna röra sig fritt och i balans och kunna hantera sina kroppsrörelser i vattnet. Alla barn vi möter kommer med olika erfarenheter och färdigheter kopplat till vatten. Vi börjar alltid där barnet står och utmanar därifrån. Målet är att barnet ska våga hoppa i från kanten, doppa huvudet, glida i vattnet och hålla sig flytande. Alla älskar inte att dyka men vi tycker att alla ska få möjlighet att känna sig trygg under ytan. Vattenvana är en förutsättning för att lära sig simsätt. Vi fokuserar främst vid vattenvana och trygghet i vattnet men övar också in grunderna till crawl och ryggsim.  

Vattenvana = att självständigt kunna bubbla, hoppa, sparka, doppa, flyta, rotera och glida.

Minisimmets övergripande målsättning är att

Barnet kan ta sig i och ur vattnet själv, hoppa självständigt från kanten och vara trygg med att komma ned under vattenytan, kunna sparka sig upp till ytan för att hämta luft/flyta och sedan återvända till kanten. Detta är en livräddande kunskap som barnet kan lära sig tidigt i livet. Vattenvana, säkerhet och respekt är undervisningens röda tråd. Vattenvana kommer längs vägen men säkerhet och respekt är något som måste läras in. Detta är en process och inlärningen tar olika lång tid då alla barn är unika och bär med sig olika erfarenheter av vattenvärlden. Det är av allra största vikt att få ta det i sin egen takt och bygga en trygg bas först. Undervisningen sker under lekfulla former med spännande simbanor.

Vad måste man ta med sig?

Utöver badkläder och handdukar behöver du ta med hänglås till skåp och egen tvål. Gärna ett par badskor till dig som vuxen och en badsko eller halksocka till dit barn. Är barnet hungrig innan/efter simmet är ni välkomna att sitta ned och ge egen medhavd mat i vår babylounge.

Automatisk vidareanmälan finns inte hos oss

Du måste själv aktivt anmäla er till vidaresim om ni önskar fortsätta! Tänk på att det alltid är lättare att avboka en kurs än att vara sen med anmälan. Vi meddelar er via e-post och i sociala medier, på plats i bassängen och på TV i babyloungen när det är dags att lämna Vidareanmälansbesked! Våra kurssteg är upprepningsbara, man kan således landa som ”Delfin” eller ”Haj” fler än en termin. För att flyttas upp till Hajen ska barnet ha fyllt minst 3 år innan terminsstart. Tänk på att vårt Minisim sträcker sig upp till det att barnet blivit Vattenvant och ska fylla 5 år.

När barnen ska fylla 5 år…..

Då vårt Minisim sträcker sig upp till det att barnen uppnått Vattenvana och ska fylla 5 år finns ingen möjlighet att fortsätta hos oss efter detta. Föräldrar till simbarn som fyllt/fyller 5 år inför en ny termin hos oss får ett separat mailutskick i samband med vidareanmälan; kortfattat informeras här kring att det för Vattenvana blivande 5 åringar nu blivit dags att undersöka Simskolealternativ.

Hygien är vi noga med

Barn och vuxen ska duscha noggrant utan badkläder innan bad. All förberedelse innan och efter er lektion sker i omklädningsrummen. Om barnet inte är blöjfritt ska godkänd babysimbyxa användas! Hos oss är det simbyxan Dolphin Swimwear som är den godkända simbyxan för icke blöjfria barn. Simbyxan individanpassas efter barnet och har gott om utrymme för att kunna ta emot och bevara ”olyckor” från att hamna i vattnet. De finns att köpa hos oss för 180 kronor.

Om ni får förhinder till ett pass…

Vi har ett generöst Ta igen system som gör att man kan Ta igen ett missat pass men det förutsätter att ni avbokat passet via mail senast dagen innan. Återkom sedan själv när du önskar att vi tittar efter Ta igen tid i en annan grupp. Minisimmet hos oss finns på tisd- och torseftermiddagar samt lördagsförmiddagar. Ta igen pass kan bokas under terminens gång, samt upp till 1 månad inpå nästföljande terminsstart. Ny tid förutsätter att det finns en plats i annan grupp, det är därför det är viktigt att ni avbokar passen senast dagen innan.

Information från oss

Vi informerar aktivt via Facebook, Instagram och e-post. Gilla oss gärna under er tid hos oss och uppdatera er mail vid förändringar så får ni alla meddelanden när något är på gång hos oss.

Introduktionsvideo inför Simstarten

Du som anmält dig till en kurs hos oss kommer inför starten att tilldelas en lösenkod till Introduktionsvideon som går att finna via denna länk.

Minisims instruktörer hos RundoSund

Vårt Minisimsteam heter: Linda Nordberg, Katarina Faxe och Elna Ynghed.