RundoSund

Aktuell Kundinfo Covid19

Tillbaka till aktiviteter

Vår Verksamhet i aktuellt Covidläge

Vi på RundoSund vill att du som väljer att boka dig till en kurs hos oss i denna Pandemitid ska känna dig bekväm med detta val. Vi kan inte förutse framtiden, enbart se till nuläget och göra det bästa vi kan med den vetskap och de förutsättningar vi har idag. På denna sida önskar vi dela information för vår Verksamhet i aktuellt Covidläge. Hos oss följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vi tar aktivt del av nya uppdateringar. Information för våra kunder skickas per mail och förmedlas även på vårt Hälsocenter. Nya anpassningar kan vid behov komma att tillämpas snabbt. Vid större ändring för specifik kurs så meddelas berörda kunder per mail.

 

Följande gäller för ditt bokade besök hos oss:

– Stanna hemma vid symtom, avboka pass via mail. Avbokas passet senast dagen innan så erbjuds ni alltid Ta igen tid senare!

– Ni är välkomna åter när ni är säkra på att ni inte för någon smitta vidare (1177.se för rådgivning).

– Tvätta händerna vid ankomst samt när du lämnar oss

– Inga medföljande besökare till aktiviteter hos oss just nu

– Hjälp varandra att hålla avstånd under hela er vistelse

– Minimera er vistelsetid i lokalerna utöver själva aktiviteten

– Damernas omklädningsrum tar nu emot max 4 st åt gången, herrarnas 2 st (i enlighet med pandemilag: 10kvm/pers). Som följd av detta används nu herrarnas gamla omklädningsrum vid behov som ett Gemensamt, givetvis med företräde för herrar. Fördela själv ut er. Ibland kan kurskamrater behöva stå på vänt utanför, så dröj inte kvar längre än nödvändigt.


Mer specifikt för enstaka kurser just nu:

Baby/Minisim: Endast en vuxen medföljer barnet både i vattnet och till lokalerna. Grupperna är minskade i deltagarantal (max 7/grupp) och anpassade i upplägg. Tidigare fysiska informationsmöten för Nya simmare ersätts av en digital Informationsvideo (för länkkod, se kursbekräftelse). Vad gäller Ombyteslogistiken för våra Baby/Minisimmare så har ett provisoriskt Gemensamt Omklädningsrum installerats för att avhjälpa våra omklädningsrum. Det Gemensamma omklädningsrummet har 4 privata ombytesbås, skötbordstillgång, värmefläkt, m.m och finns i vårt s.k Aktivitetsrum. Herrarnas gamla omklädningsrum ska vid Baby/Minisim fungera som ett Gemensamt Duschrum. Herrarnas ombyte hänvisas således numera alltid till det Gemensamma Omklädningsrummet (enbart dusch och klädesförvaring i gem. duschrummet). Personal finns på plats i samband med simmet och hjälper till med logistik vid uppstarten!
Vattengympa/Yoga/Profylax: Grupperna är minskade i deltagarantal (max 8 pers) och anpassade i upplägg.
Mammaträning: Grupperna är minskade i deltagarantal och anpassade i upplägg. Just nu finns enbart Barnvagnsgympan utomhus som aktuellt val för Mammaträning hos oss.
Första Hjälpen för Föräldrar: Kursen har dessvärre ställts in pga rådande Covidläge. Inga fler kursdatum läggs ut just nu och kursbokningen är här tillfälligt pausad. I dagsläget rekommenderar Svenska HLR rådet inte fysiska HLR träffar och vi har dessvärre ingen digital variant.

 

Vi fortsätter med vår utökade städning där regelbunden desinficering av handtag, kodlås, lysknappar och skötbord ingår.

 

Vid behov av ändring för specifik kurs, dvs som följd av nya riktlinjer för pandemiläget, så meddelas berörda kunder per e-post. Eftersom läget det senaste året förändrats från en dag till en annan så avvaktar vi med att besluta om eventuell ändring för kurser som har startdatum först längre fram, detta pga risk att information ändras på nytt. Har nya restriktioner tillkommit sedan ni anmälde er till kursen (restriktioner som med största sannolikhet kommer att påverka er kurs) då kan ni vänta ett besked från oss senast 1-2 veckor innan kursstarten. Vi är tacksamma för tilliten ni ger oss när ni väljer att boka er till kurs hos oss i dessa tider.

 

Om Ni skulle ångra ert beslut att deltaga på kurs hos oss önskar vi få besked omgående. Görs avbokning senast 2 veckor före kursens start ges alltid full återbetalning av kursavgiften. Vid avbokning efter detta så erhålls ingen återbetalning (undantaget vid Sjukdomsavbokning med uppvisande av sjukintyg, viss del av kursavgiften kan då återhämtas. Mer info, se bokningsinformation i kursbekräftelsen/fakturan).

 

Vänligen vi på RundoSund