RundoSund

Aktuell Kundinfo Covid19

Tillbaka till aktiviteter

Vår Verksamhet i aktuellt Covidläge

Vi på RundoSund vill att du som väljer att boka dig till en kurs hos oss i denna Pandemitid ska känna dig bekväm med detta val. Vi kan inte förutse framtiden, enbart se till nuläget och göra det bästa vi kan med den vetskap och de förutsättningar vi har idag. På denna sida önskar vi dela information för vår Verksamhet i aktuellt Covidläge. Hos oss följer vi de aktuella råden som förmedlas från Svenska Myndigheter. Vid större förändring för verksamheten eller specifika kurser så meddelas berörda kunder per mail.

 

Följande gäller för ditt besök hos oss:

– Stanna hemma vid symtom, avboka pass via mail. Avbokas passet senast dagen innan så erbjuds ni Ta igen tid senare.

– Ni är välkomna åter när ni är säkra på att ni inte för någon smitta vidare (1177.se för rådgivning). Tänk på att avboka pass på nytt, senast dagen innan, om ni fortsatt är sjuka inför nästföljande kurstillfälle.

– Tvätta händerna vid ankomst samt när du lämnar oss

– För att undvika trängsel i Omklädningsrummen i samband med Gruppskifte så ges besked om Bra tid för Ombyte och tid för När ni ska stå ombytta i korridoren innan passets start. Info om detta förmedlas i samband med din kursstart.

 

 

Vid behov av ändring för specifik kurs, dvs som följd av nya riktlinjer för pandemiläget, så meddelas berörda kunder per e-post. Eftersom läget det senaste året förändrats från en dag till en annan så avvaktar vi med att besluta om eventuell ändring för kurser som har startdatum först längre fram, detta pga risk att information ändras på nytt. Har nya restriktioner tillkommit sedan ni anmälde er till kursen (restriktioner som med största sannolikhet kommer att påverka er kurs) då kan ni vänta ett besked från oss senast 1-2 veckor innan kursstarten. Vi är tacksamma för tilliten ni ger oss när ni väljer att boka er till kurs hos oss i dessa tider.

 

Om Ni skulle ångra ert beslut att deltaga på kurs hos oss önskar vi få besked omgående. Görs avbokning senast 2 veckor före kursens start ges alltid full återbetalning av kursavgiften. Vid avbokning efter detta så erhålls ingen återbetalning (undantaget vid Sjukdomsavbokning med uppvisande av sjukintyg, viss del av kursavgiften kan då återhämtas. Mer info, se bokningsinformation i kursbekräftelsen/fakturan).

 

Vänligen vi på RundoSund