RundoSund

Aktuell Kundinfo

Tillbaka till aktiviteter

Vår Verksamhet i aktuellt Covidläge

Strax före Jul gick regeringen ut med nya restriktioner och en fortsatt rekommendation till alla att begränsa sina aktiviteter och sociala kontakter. Från vår sida har vi som följd av detta beslutat att skjuta på Vårterminens Baby- och Minisimstart hos oss med 2 veckor. Övriga kurser startar enligt plan.

 

Vi fortsätter följa följande:

– Stanna hemma vid symtom, avboka så snart du kan via mail så försöker vi hitta Ta igen tid
– Tvätta händerna vid ankomst samt när du lämnar oss, handvask finns på toaletten i korridoren, i babyloungen samt i omklädningsrummen
– Inga medföljande besökare till er aktivitet hos oss just nu
– Hjälp varandra att hålla avstånd under hela er vistelse hos oss

Detta gäller Just nu för din kurs hos oss:

Baby/Minisim: Vårterminsstarten för vårt Baby/Minisim skjuts fram med 2 veckor; berörda kunder se kundutskick den 27/12. Endast en vuxen medföljer barnet i vattnet och till våra lokaler. Vi önskar att ni i dessa tider försöker minimera er vistelsetid i våra lokaler. Vad gäller ombytet i våra omklädningsrum så är en bra tumregel för att inte krocka med annan grupp att sikta på ombytestid 15 min före/efter ert pass. Vi önskar även att ni är simredo i korridoren utanför bassängrummet 5 min före ert pass, då försvinner krocken mellan två grupper i omklädningsrummet. Provisoriska ombytesbås med skötbordstillgång öppnas upp inne i vår Aktivitetsrum i början på Januari – använd gärna dessa för att undvika trängsel i omklädningsrum.
Vattengympa/Yoga/Profylaxkurser: Grupperna är minskade i deltagarantal och anpassade i upplägg så att ni kan hålla avstånd. Kurser startar enligt plan från Januari.
Mammaträning: Grupperna är minskade i deltagarantal och anpassade i upplägg så att ni kan hålla avstånd. Just nu finns enbart Barnvagnsgympan utomhus som aktuellt val för Mammaträning hos oss.
Första Hjälpen: Grupperna är minskade i deltagarantal och anpassade i upplägg så att ni kan hålla avstånd.

Vid behov av ändring för specifik kurs, dvs som följd av nya riktlinjer för pandemiläget, så meddelas berörda kunder per e-post.  Vi är tacksamma för tilliten ni ger oss när ni anmäler er till en av våra kurser i dessa tider. Håll lite extra koll på er mailkorg om ni anmält er till en ny kursstart eller går en pågående kurs hos oss för att inte missa besked vid eventuell ändring.
:

Vi fortsätter med vår utökade städning där regelbunden desinficering av handtag, kodlås, lysknappar och skötbord ingår. Skyltning är uppsatt för att påminna om avståndshållning och att vi enbart deltar när vi är friska. Vi fortsätter som vi gjort under denna gångna perioden att erbjuda Ta igen möjligheter i befintliga grupper samt i extrainsatta Ta igen grupper. Glöm inte att föranmäla förhinder till oss de gånger ni inte kan deltaga på. Återkom sedan själva till oss när ni vill att vi kikar efter Ta igen till er.

 

Vänligen vi på RundoSund

Avboka din kursplats? Ordinarie avbokningspolicy gäller, för mer info se Aktuell Kursfaktura.