RundoSund

Mammaträning

Mammaträningen hos oss är nu avslutad i och med nedstängningen! Vi tipsar dock varmt om att Linda, en av våra instruktörer, nu i egen regi kommer fortsätta med Mammaträning i Malmö. Vid intresse kontakta Linda på e-post linda.ester.nordberg@gmail.com

 

Kerstin och Linda, RundoSunds mammaträningsinstruktörer!