RundoSund

Aktuell Kundinfo

Tillbaka till aktiviteter

 

Publicerad den: 2020-03-17
Senast uppdaterad: 2020-08-13

Öppet som vanligt i ovanliga tider!

På denna sida önskar vi besvara eventuella frågor kring hur vi förhåller oss till Coronaviruset (Covid-19). Vi bestämde oss i ett tidigt skede att följa de riktlinjer som förmedlas från våra Svenska Myndigheter. Bedömning är i nuläget att vi fortsatt kan hålla Öppet, men givetvis har nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtagits. Det här är en ny situation för oss alla och då tycker vi att det är av ytterst vikt att behålla lugnet och att försöka vara flexibla.

Tillsammans tar vi oss igenom det här. I 20 år har vi fått verka och vi har träffat så många härliga människor – blivande som nyblivna föräldrar och barn, med far och morföräldrar, syskon, mfl! Att fortsätta med detta även efter vårens skalv känns för oss fantastiskt värdefullt! Vi vill rikta extra tacksamhet till er som visat stöd och stannat kvar hos oss trots tuffare tider! 
Till er som nu bokar er till höstens nya kursstarter. Tack för förtroendet och Varmt Välkomna! Vårt mål är att fortsätta med vår verksamhet så normalt och tryggt som möjligt. Råden från våra myndigheter är att vi fortsatt ska vara försiktiga när det gäller covid-19 läget. Vi vill att ni ska veta att vi fortsatt tar situationen på fullaste allvar. Tillhör du en s.k riskgrupp ber vi dig att rådgöra med din läkare eller din barnmorska innan eventuell kursstart hos oss. Går ni en kurs hos oss eller ska börja, håll lite extra koll på er mail då vi vid behov skickar ut info om eventuella ändringar för er kurs hos oss!

Kundinformation, större mailutskick till aktiva kunder:

2020-03-11 ang. kundinfo i virustider (mottagare: samtliga deltagare): Se mail här

2020-03-17 ang. inför babysimstart Mars/April (mottagare: babysim) Se mail här!
2020-04-02 ang. omklädningsrum (mottagare: samtliga baby-/minisim) Se mail här!
2020-04-30 ang. gravida och corona (mottagare: vattengympa) Se mail här!

2020-08-03 inför höstterminsstart! (mottagare: Minisim) (liknande utskick även till babysim) Se mail här!

Till oss kommer ni bara när ni är friska!

Vid minsta symtom; feber, hosta, andningsbesvär, halsont, förkylning, snuva, etc SKA ni avboka ert pass och stanna hemma. 

Man ska ha varit symtomfri minst 2 dagar innan återkomst!
Lägg ett mail till oss om det är aktuellt för er att avboka eller boka om något pass!

Hos oss tvättar vi händerna vid ankomst och deltar bara på vår aktivitet när vi är friska! Personal tar schemalagda desinfektionsrundor dagligen på kodlås, handtag, skötbord, kranar, lysknappar etc! Skyltning är uppsatt för att påminna om avståndshållning och att vi enbart deltar på våra pass när vi är friska. I bassängen simmar vi enbart 1 vuxen / barn även på babysimmet i dessa tider – riktlinjen har satts in under Vårterminen för att förebygga eventuell trängsel i våra omklädningsrum. Även Vattengympan, Profylaxkurserna och Mammaträningspassen har vi minskat ned antal platser på i dessa tider. Vi följer fortsatt aktivt utvecklingen och de råd som förmedlas från våra Svenska Myndigheter. Nödvändiga åtgärder vidtas för Verksamheten och individuella aktiviteter vid behov. Vi hoppas ni känner er trygga och har tillit till att vi förhåller oss och anpassar oss till aktuellt läge med allas vårt bästa i åtanke!

Vänligen vi på RundoSund

Avboka din kursplats? Ordinarie avbokningspolicy gäller, för mer info se Aktuell Kursfaktura.