RundoSund

Aktuell Kundinfo

Tillbaka till aktiviteter

 

Publicerad den: 2020-03-17
Senast uppdaterad: 2020-08-03

Öppet som vanligt i ovanliga tider!

På denna sida önskar vi besvara eventuella frågor kring hur vi förhåller oss till Coronaviruset (Covid-19). Vi bestämde oss i ett tidigt skede att följa de riktlinjer som förmedlas från våra Svenska Myndigheter. Bedömning är i nuläget att vi fortsatt kan hålla Öppet, men givetvis har nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtagits. Det här är en ny situation för oss alla och då tycker vi att det är av ytterst vikt att behålla lugnet och att försöka vara flexibla.

Träning och Hälsoaktiviteter har som bekant positiva effekter på hälsan! Vi uppmuntrar er som är friska att fortsatt deltaga på era aktiviteter hos oss! Att ta hand om sig själv – en stund i bassängen, på träningspasset, med fullt fokus på sig själv och sitt barn – är ett fint sätt att skingra oro och kan ge den välbehövliga paus vi alla nu behöver.

Till oss kommer ni bara när ni är friska!

Vid minsta symtom; feber, hosta, andningsbesvär, halsont, förkylning, snuva, etc SKA ni avboka ert pass och stanna hemma. 

Man ska ha varit symtomfri minst 2 dagar innan återkomst!
Lägg ett mail till oss om det är aktuellt för er att avboka eller boka om något pass!
Tillsammans tar vi oss igenom det här. Utan Er finns inget RundoSund att komma tillbaka till när detta är över. Det är våra hårda fakta. I 20 år har vi fått verka och vi har träffat så många fantastiska människor – blivande som nyblivna föräldrar och barn, med far och morföräldrar, syskon, mfl! Vi hoppas innerligt att det inte tar slut här. Vi vill rikta extra tacksamhet till er som visar stöd och stannar kvar hos oss trotts tuffare tider! 
Till er som väljer att Stanna och till er som nu bokar er till en ny Kursstart. Tack för förtroendet. Vårt mål är att fortsätta med vår verksamhet så normalt och tryggt som möjligt. Skulle vi behöva stänga ner delar av verksamheten pga nya riktlinjer från myndigheterna så är ett alternativ från vår sida att skjuta på berörda kurser tills vi får komma igång igen. Går ni en kurs hos oss eller ska börja, håll lite extra koll på er mail då vi vid behov skickar ut info om eventuella ändringar för er kurs hos oss!

Kundinformation, större mailutskick till aktiva kunder:

2020-03-11 ang. kundinfo i virustider (mottagare: samtliga deltagare): Se mail här

2020-03-17 ang. inför babysimstart Mars/April (mottagare: babysim) Se mail här!
2020-04-02 ang. omklädningsrum (mottagare: samtliga baby-/minisim) Se mail här!
2020-04-30 ang. gravida och corona (mottagare: vattengympa) Se mail här!

2020-08-03 inför höstterminsstart! (mottagare: Minisim) (liknande utskick även till babysim) Se mail här!

 

 

 

Vi tvättar händerna vid ankomst och deltar bara på vår aktivitet när vi är friska! Personal tar schemalagda desinfektionsrundor dagligen på kodlås, handtag, skötbord, kranar, lysknappar etc! Ommöblering har gjorts för att ge större utrymme i våra lokaler. Skyltning är uppsatt för att påminna om avståndshållning. Våra instruktörer har uppdaterad rutin för in- och utsläpp till bassängrummet som tillämpas vid bedömt behov! I bassängen simmar vi om möjligt enbart 1 vuxen / barn i dessa tider – riktlinjen har satts in under Vårterminen för att förebygga eventuell trängsel i våra omklädningsrum. Vi följer fortsatt aktivt utvecklingen och de råd som förmedlas från våra Svenska Myndigheter. Nödvändiga åtgärder vidtas för Verksamheten och individuella aktiviteter vid behov. Vi hoppas ni känner er trygga och har tillit till att vi förhåller oss och anpassar oss till aktuellt läge med allas vårt bästa i åtanke!

Vänligen vi på RundoSund

Avboka din kursplats? Ordinarie avbokningspolicy gäller, för mer info se Aktuell Kursfaktura.